Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมโยธา

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 914  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ผลกระทบของลักษณะมาตรฐานรถโดยสารและสถานะทางกฎหมายของผู้ประกอบการต่อสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารในประเทศไทย : กรณีศึกษา รถโดยสารระหว่างจังหวัดเส้นทางหมวด 3ปณิธิ สามนคร
2560การวิเคราะห์คานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังรับแรงเฉือนด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ธีร์ธวัช โกยแก้วพริ้ง
2560การกำหนดแนวทางของไทยเพื่อพิจารณาประเมินโครงการความช่วยเหลือด้านการคมนาคมขนส่งในประเทศเพื่อนบ้านฐิฏิพัศถ์ ทรัพย์สอาด
2560กรอบการประเมินผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงสำหรับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในสถานที่บริการทางหลวงบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษวัชรพล วิศาลบรรณวิทย์
2560แบบจำลองเพื่อประเมินสมรรถนะสำหรับองค์กรซึ่งใช้การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารธนิต อภิวรกุลพัฒน์
2560การพัฒนาระบบฐานความรู้สำหรับตรวจสอบรายละเอียดของแบบรูปและรายการประกอบแบบที่ไม่สมบูรณ์ในโครงการก่อสร้างอาคารสูงสิรีธร นะมะมุติ
2560อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าถ่านหินบิทูมินัสคัดขนาดนารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ
2560การติดตามเส้นทางจราจรจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณบลูทูธปวีร์ ทองไพบูลย์
2560พฤติกรรมการรับแรงเฉือนของรอยต่อแบบแห้งคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปที่เสริมด้วยแผ่นยางอีลาสโตเมอริควริศร์ ศิริโสม
2559การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านมิติของแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพกฤษฎา แสนสมบูรณ์
2559แนวทางพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารก่อสร้างจริงรัศรินทร์ โคตรปาลี
2559การเพิ่มสมรรถนะต้านแผ่นดินไหวของอาคารเตี้ยด้วยกำแพงคอนกรีตเบาแบบเสียดทานอาทิกวี อัศวรักษ์
2559ผลกระทบของคุณลักษณะของจุดจอดแล้วจรต่อพื้นที่อิทธิพลของจุดจอดแล้วจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจักรพงค์ หาญสงคราม
2559การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตสำหรับการวัดและบันทึกความสูงแนวดิ่งของอุปสรรคบนพื้นที่ก่อสร้างกัญญณัฏฐ์ เกษโกมล
2559การคำนวณการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลการติดตามการเคลื่อนที่ของรถยนต์จักริน ณ บางช้าง
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสียดทานและค่าความลึกโพรไฟล์เฉลี่ยของผิวทางเพื่อใช้ในการจัดการความเสียดทานของผิวทางในระดับโครงข่ายณภัทร เจนบวรกิจ
2559การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของเสาท่อเหล็กเติมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กรูปพรรณรับแรงกระทำเยื้องศูนย์ธนพัฒน์ อ้นถาวร
2559การวัดและการลดปริมาณการเกิดฝุ่นละอองจากกิจกรรมในโครงการก่อสร้างถนน กรณีศึกษาการก่อสร้างถนนในเขตจังหวัดลำปางสมจินตนา แขนงแก้ว
2559ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้เดินเท้าในการใช้ทางข้ามที่มีลักษณะแตกต่างกันสุบิน ชาญพิทยานุกูลกิจ
2559การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของการใช้ทางรถไฟระหว่างเมืองของประเทศไทยกีรติ เครือจันทร์