Browsing by Subject งบประมาณการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจชัยอนันต์ สมุทวณิช
2547การวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ, 2520-
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจณรงค์ สัจพันโรจน์
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกระจายอำนาจสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2533สภาพและปัญหาการบริหารงานของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 11ศิริ ชัชวาลย์ปรีชา