Browsing by Subject ฉนวนความร้อน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การติดตั้งฉนวนภายนอกอาคาร โดยวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเบญจฤทธิ์ นิมบุญจาช
2552การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพลพัฒน์ นิลอุบล
2550การศึกษาความเหมาะสมในการนำวัสดุผนังเม็ดโฟมคอนกรีตมาประยุกต์ใช้เป็นเปลือกอาคารสำหรับบ้านพักอาศัยในภูมิอากาศร้อนชื้นณัฐภณ วัชรประทีป
2542ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอมนตรี ระษารักษ์
2557ประสิทธิภาพทางความร้อนของผนังไม้ไผ่ในบ้านเขตร้อนชื้นธงชัย หมั่นเพียรกิจ
2557ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของฝ้าเพดานต้นอ้อสารัช สุภกรรม
2538ประสิทธิภาพในการใช้ฉนวนสะท้อนรังสีและทิศทางการถ่ายเทความร้อน สำหรับอาคารในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นอนันต์ วัชรพงษ์วินิจ
2557ผนังภายนอกสำหรับบ้านเดี่ยวที่เหมาะสมกับประเทศเขตร้อนชื้นน้ำผึ้ง ปัตตวงษ์
2540พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุมุงหลังคาบ้านพักอาศัย ในเขตร้อนชื้นจุไรพร ตุมพสุวรรณ
2541ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวนเปรอะเปื้อนบุญเรือง มะรังศรี
2543อิทธิพลของการหน่วงเหนี่ยวความร้อนจากการผสมมวลสารและฉนวนเข้าด้วยกันรุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ
2554เทคนิคการติดตั้งฉนวนใยแก้วอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารเขตร้อนชื้นเดโช เกษมสุข