Browsing by Subject กระแสไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การควบคุมกำลังรีแอกทีฟทางด้านโรเตอร์สำหรับระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทางสมรัฐ สมิทธิสมบูรณ์
2551การควบคุมความแม่นยำของการจำลองเชิงเวลาของวงจรสายส่งโดยการประมาณค่าการกระจายแรงดันและกระแสในสายด้วยฟังก์ชันเลขชี้กำลังแบบแบ่งท่อนภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
2546การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอนุบุตร สง่าราศรี
2554การพัฒนาแหล่งจ่ายแรงดันสูงกระแสสลับขนาด 5 กิโลโวลต์ 5 แอมแปร์ที่ปรับความถี่ได้ในช่วง 10 – 500 เฮิรตซ์ จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอธิป สุมนะไพศาล
2548การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์ไพรัช คำสิงห์
2510การวิจัยหา Load Factor สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยขนาดเล็ก Coincidence Factor ระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และ Diversity Factor ระหว่างหม้อแปลงจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลศักดิ์ บัวศรี
2547การศึกษาความแม่นยำในการคำนวณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำความถี่กำลังในศีรษะมนุษย์ด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องโดเมนเวลาจิระศักดิ์ ผุยโสภา, 2521-
2552การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วจากคาร์บอนคอมพอสิตที่มีพอลิอะนิลีนสราณีย์ ซิ้มประเสริฐ
2552การเตรียมแผ่นนำกระแสไฟฟ้าแบบสองขั้วชนิดคาร์บอนคอมพอสิตเคลือบโลหะพรชัย ชิณสา
2546ผลของกระแสไฟฟ้าสลับความถี่ต่ำต่อการดำเนินวงจรของเซลล์และการเหนี่ยวนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซิสเตอร์โครมาติดของลิมโฟซัยท์ในหลอดทดลองสุมน ธิติโอฬาร, 2518-
2556วิธีแก้ปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุดโดยพิจารณาเงื่อนไขการจำกัดกระแสลัดวงจรสมบูรณ์ นามโชติ