Browsing by Subject กลุ่มประเทศอาเซียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ASEAN AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) : A CASE STUDY OF CYCLONE NARGIS IN MYANMARThu Thi Anh Nguyen
2015ASEAN-India Trade: An Assessment of the Free Trade Agreement, Intra-Industry Trade and Non-Tariff MeasuresAnupama Devendrakumar Masali
2013THE RELATIONSHIP BETWEEN DRUGS AND CRIME COMMITTED BY ASEAN PRISONERS IN THAI PRISONSMontita Suksa-nga
2556กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงธนภูมิ ลิมศิริธง
2555การจัดการความขัดแย้งในอาเซียนกับการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงเหมือนฝัน แต่งตั้ง
2556การนำเสนอแนวทางการสอนศิลปะของอาเซียนระดับประถมศึกษาโดยใช้ศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมวริษฐา สง่าวงศ์
2556การนำเสนอแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับทวิภาคีไทย – เวียดนามเพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาคมอาเซียนกัลยา ตากูล
2556การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการธิติยา ไชยศร
2558การประชุมวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร (ครั้งที่ 3 : 2558 : กรุงเทพฯ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานวิทยทรัพยากร
2551การพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับข้อพิพาทในภูมิภาคอื่นๆภิญญดา ไรนิเกอร์
2556การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงจักรยานยนต์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนกิ่งกนก เสาวภาวงศ์
2539การวิเคราะห์สร้างการเจริญเติบโตของการค้าในภูมิภาคเอเซียแฟซิฟิกกันยา ประวิทย์ธนา
2544การวิเคราะห์แนวโน้มของการสร้างปริมาณการค้า และการหันเหทิศทางการค้า จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (กรณีศึกษา : ประเทศไทย)พัตเนตร รามางกูร
2556การศึกษาปัจจัยกำหนดการทำการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันของอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนสุเมธ อุดมกิจ
2558การสื่อความหมายในเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนพศิน ศรีพนารัตนกุล
2548จากธนาคารโลกสู่อาเซียน: บทเรียนและก้าวต่อไปของ QAพรทิพย์ กาญจนนิยต
2554บทบาทของอาเซียนในการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ธีราศิลป์ อินทรสุข
2531ประสบการณ์จากการทำวิจัยในประเทศกลุ่มอาเซียนสีดา สอนศรี
2552ปัญหาและลู่ทางในการบังคับใช้ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนและความสัมพันธ์กับประเทศไทยสุดารัตน์ ต้นแก้ว
2532ผลกระทบของการขยายตัวของกลุ่มประชาคมยุโรปที่มีต่อการส่งออก ผลผลิตการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์