Browsing by Subject กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การประยุกต์ใช้กระบวนการรังวัดบนภาพถ่ายระยะใกล้สำหรับการวัดละเอียดสูงชาติชาย ไวยสุระสิงห์, 2522-
2554การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติฐิธิมานัน ศรีมงคล
2555การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาจากอิริเดียม-192 โดยใช้ฉากเรืองรังสีชนิด PI-200 ร่วมกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลกิตติวินท์ เอี่ยมสำอางค์
2555การพัฒนาเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ที่แสดงผลแบบสามมิติอัครา อัครเนตร
2554การศึกษาเรขาคณิตของกล้องถ่ายภาพพานอรามาธนรัตน์ มิตรยอดวงศ์
2551การใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและการจัดการภาพชัชวาล ศรีสละ
2554เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์