Browsing by Subject การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การตรวจจับลิงก์ฟาร์มโดยใช้การอนุมานไวยากรณ์กราฟวุฒิชัย วงศ์สารสิน
2551การตรวจจับลิงก์ฟาร์มโดยใช้ไวยากรณ์กราฟเกียรติคุณ ชอบธรรม
2554การตรวจจับเว็บสแปมโดยอาศัยการวิเคราะห์บูสเพจชาคริต ลิขิตขจร
2544การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตนพพร เจริญสวัสดิ์, 2506-
2550ปัญหากฎหมายที่เกิดจากการทำการตลาดผ่านโปรแกรมค้นหา (Search engine) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหทัยรัตน์ โชคชูวัฒนาเลิศ
2549ผลของการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการสืบค้นบนเว็บที่มีต่อความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การใช้แผนที่ดาว และมโนทัศน์ในวิชาดาราศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารวิวัฒน์ ผลประเสริฐ
2548ผลของการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ Big 6 ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีประวัตรวงศ์ ยางกลาง
2545ผลของการใช้คอคนิทีฟทูล ความรู้เบื้องต้น และเมตาคอคนิชันที่มีต่อความสำเร็จ ในการสืบค้นข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพรรณราย เทียมทัน
2545โปรแกรมค้นหา(Search Engine) : การสืบค้นและการประเมินพิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์