Browsing by Subject การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015ASEAN-India Trade: An Assessment of the Free Trade Agreement, Intra-Industry Trade and Non-Tariff MeasuresAnupama Devendrakumar Masali
2012Chinese bilateral intra-industry trade with her major trading partnersTang, Bin
2547การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและจีนพราวพรรณ ประทุมชาติ, 2525-
2553การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและเครือข่ายการผลิต ศึกษากรณีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบรยานันท์ สิทธาทิพย์
2550การค้าอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างไทยและจีนกับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่นทัศน์วรรณ ขาวอุปถัมภ์
2539การวิเคราะห์สร้างการเจริญเติบโตของการค้าในภูมิภาคเอเซียแฟซิฟิกกันยา ประวิทย์ธนา
2546การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียภัทรา อุดมจิตพิทยา