Browsing by Subject การค้ามนุษย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กระบวนการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของลูกเรือประมงไทย : ศึกษากรณีเหยื่ออาชญากรรมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานีทานตะวัน แก้วสม
2551การคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดหน่วยงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราณิศา วงธรรมรัตน
2552การปฏิบัติของไทยต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานข้ามชาติภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านศิบดี นพประเสริฐ
2547การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัยสุภางค์ จันทวานิช
2552การสื่อสารเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์สัณห์สิตา โล่สถาพรพิพิธ
2554ความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายรัฐบาล : ศึกษากรณีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐมณฑลยูนนานในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อาริษา ชมเกตุแก้ว