Browsing by Subject การตลาด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Information asymmetry and momentum in ThailandKittiphong Jongkittinarukorn
2553กรอบความคิดการตัดสินใจสำหรับการสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ภัทร ศรีพวาทกุล
2535กระบวนการสร้างภาพพจน์โดยผ่านสื่อมวลชนของรถยนต์ บี เอ็มดับบลิว ซีรีส์ 5 ใหม่ศิริกุล ลิ่มลัญจกร
2538กระบวนการสร้างสรรค์โฆษณาสินค้าบ้านจัดสรรทางสื่อสิ่งพิมพ์วัฒนีพร ปั้นมณี
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์ปาริชาติ จัดดี
2546กลยุทธ์การสร้างตลาดของสถานีรูปแบบรายการเพลง "แบงคอก เรดิโอ"ปานันท์ หงษ์น้อย
2525การจัดการด้านการตลาดของร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์พระนครเลิศชัย ทองสอาด
2551การจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ออดิชั่นประไพพรรณ ศุกระศร
2555การตลาดการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554บุรฉัตร พานธงรักษ์
2527การตลาดของงานบริการห้องสมุดเพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์
2528การตลาดของสถานบริหารร่างกายในเขตกรุงเทพมหานครทิพภากร รังคสิริ
2539การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทยวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
2557การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวกฤติกา สายณะรัตร์ชัย
2552การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการตลาด แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ประยุทธ์ นามสุบิน
2543การมีส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสินค้าความเกี่ยวพันสูงและสินค้าความเกี่ยวพันต่ำ ที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจิตรภัทร์ จึงอยู่สุข, 2518-
2555การวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนในกลุ่มผู้มาออกกาลังกายเพศชายในศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 2012วรัชญา ปฐมบุรี; วิภาดา กิติรัตน์ตระการ; วิภาวดี กอเจริญรัตน์; ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
2528การศึกษาการตลาดยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ.2520-2526พิพัฒน์ ลิมปิกิรติ
2529การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการให้บริการล้างอัดขยายภาพสีด้วยเครื่องอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานครวิจิตร จรางกุล
2528การศึกษาทัศนคติของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผลิตภัณฑ์แก้สิวธีรประภา บุญไทย
2532การศึกษาพฤติกรรมของครอบครัวที่มีต่อ การบริโภคนมผงชนิดธรรมดา ในเขตกรุงเทพมหานครสิทธิชัย ตินตะโมระ