Browsing by Subject การประมวลผลภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Extracting a 3D realizable line drawing object from a set of crossing linesSupaporn Bunrit
2012Five-human-posture classification independent from background, camera distance and apparelPiyarat Silapasuphakornwong
2017Random field optimization using local label hierarchySangsan Leelhapantu
2012Stereoscopic face reconstruction from a single 2D face image using orthogonality of normal surface and Y-RatioNatchamol Srichumroenrattana
2544การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิดนวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520-
2549การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลในเวลากลางคืนโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์นภัสกมล โม่งเย็น
2556การติดตามวัตถุหลายชิ้นด้วยภาพสเตอริโอเพื่อใช้ในระบบควบคุมตำแหน่งในพิกัด 3 มิติอานันท์ สุตาพันธ์
2556การบูรณาการตัวรับรู้สำหรับระบบทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ภาณุ อุทัยศรี
2530การประมวลผลข้อมูลในการสร้างภาพธัญ โสภณดิษย์
2541การประยุกต์การประมวลผลภาพในการตรวจพินิจล้ออลูมินัมอัลลอยมานะชัย อุดมดี
2548การประสานภาพเชิงพื้นที่โดยการใช้เฟรมดิสครีตเวฟเล็ตอรพรรณ เจริญธรรม, 2523-
2553การพัฒนาเครื่องมือสกัดข้อมูลจากภาพวิดีโอสู่ฐานข้อมูล GIS กรณีศึกษา : ข้อมูลวิดีโอตรวจสอบแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพงศ์ปกรณ์ ธีรวงศ์สวัสดิ์
2539การพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล สำหรับการตรวจสอบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนวินัย ปิยะธนะศิริกุล
2555การรู้จำท่าทางการเตะและการชกของบุคคลโดยใช้กล้องมุมมองเดียวภาวินี จรูญพันธุ์
2552การลดสิ่งรบกวนในไทยโอซีอาร์โดยการเรียนรู้แบบกึ่งสอนนรีพร พิรุฬห์ทรัพย์
2552การวิเคราะห์พลศาสตร์ของข้อเข่ามนุษย์จากการประมวลผลภาพดุษิต ภัทรนิธิคุณ
2545การศึกษาการวัดความหยาบผิวไม้ยางพาราแปรรูป โดยวิธีการประมวลผลภาพสัมภาษณ์ ศรีสุข, 2520-
2549การศึกษาเทคนิคการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่งยวดในภาพที่มีสัญญาณรบกวนชนิดเรย์ลีแบบคูณพสุ บุญวิสุทธิ์
2542การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโอซีอาร์ภาษาไทยชาญฤทธิ์ สันตินานาเลิศ
2535การอัดข้อมูลรูปภาพภาสกร ประถมบุตร