Browsing by Subject การรับรู้ทางสายตา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2017EFFECTS OF MEMORY COLOR ON COLOR PERCEPTION OF NATURAL OBJECTS UNDER DIFFERENT ILLUMINATIONNadol Cheawsopon
2009Perceived lightness in different illumination space through various sizes of apertureSinorose Smitthikunanon
2012Utilization of RVSI concept to evaluate the color constancy in photographic imagesChanprapha Phuangsuwan
2549การขยายความหมายของคำกริยาแสดงการรับรู้ด้วยตาในภาษาไทยรุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
2553การวิเคราะห์การทดลองปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นป้ายจราจรในเวลากลางคืนพัชรายุทธ์ จันทน์หอม
2544การศึกษาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการประสานงานของตาและมือของเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครจุฑาพร พุทธิวาส
2554การศึกษาปัจจัยทางทัศนวิสัยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เข้ารับบริการในสปาภาคภูมิ ดิสนีเวทย์
2530การเปรียบเทียบการรับรู้ความลึกจากภาพ 2 มิติ ที่มีตัวชี้ความลึกต่างกันของนักเรียนปกติและนักเรียนหูหนวก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุรพล รังสฤษติกุล
2537การใช้คำกริยาที่อ้างถึงการรับรู้ด้วยตาในการสนทนาภาษาไทย ของคนตาบอดสมสมัย มณีใส
2543ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดและประเภทของตัวชี้นำความลึก ในภาพบนจอคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการรับรู้ความลึกของภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เบ็ญจา แม่นหมาย, 2519-
2557ผลกระทบของระยะห่างการมองหน้าจอ แอล.อี.ดี. ขนาดตัวอักษร และมุมเอียงของจอภาพที่มีต่อสมรรถนะการรับรู้ตัวอักขระบนจอพจนารถ พิมน้อม
2557ผลกระทบความซับซ้อนเชิงภาพต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ใช้อาคาร: กรณีศึกษาโถงต้อนรับสำนักงานขายของคอนโดมิเนียมวราภรณ์ ชลธิชานันทน์
2554ผลของความสว่างในห้องต่อขีดเริ่มเปลี่ยนความเปรียบต่างของความส่องสว่างบนจอภาพแอลซีดีสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกปรึกษา ประทุมรัตน์
2536ผลของสีตัวโน้ตดนตรีที่มีต่อความชัดเจนในการอ่าน ของนักดนตรีวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยา ไล้ทอง
2554ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้นสุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์
2556ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัยศรีนาถ ริมเจริญ
2549แนวทางการพิจารณาภาพสถาปัตยกรรมทางด้านสุนทรียภาพวีรเลิศ อมิตรพ่าย
2553แนวทางการออกแบบการเชื่อมโยงทางสายตาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกจากหน้าต่างในสำนักงานกัลป์ หอพรสิริ