Browsing by Subject การรู้จำรูปแบบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Five-human-posture classification independent from background, camera distance and apparelPiyarat Silapasuphakornwong
2010Neural network-based teeth recognition system using hybrid featuresSuprachaya Veeraprasit
2557การรู้จำชนิดของเสื้อผ้า โดยใช้วิธีการจำแนกประเภทวิศรุต สุรการินทร์
2555การรู้จำท่าทางการเตะและการชกของบุคคลโดยใช้กล้องมุมมองเดียวภาวินี จรูญพันธุ์
2550การรู้จำใบหน้าโดยการใช้แถบย่อยหลายระดับความละเอียดเฉพาะปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร
2554การวิเคราะห์ซิกเนเจอร์ของความผิดพร่องในระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้การรู้จำรูปแบบพลสัณห์ พงษ์ประยูร
2529การสร้างเครื่องอ่านตัวอักษรเพื่อใช้ในการจำแนกตัวเลขลายมือเขียนพิเชฐ อุดมประเสริฐ
2556การเปรียบเทียบการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรไทยในการจำแนกกลุ่มระหว่างวิธีเคเนียเรสเนเบอร์กับวิธีเคอร์เนลธวัชชัย กิติวงษ์ประทีป
2544การแยกตัวอักษรจากลายมือเขียนภาษาไทยที่เป็นคำกรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์
2546ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภทโดยการแตกครึ่งแบบสมดุลณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
2533ระบบการรับรู้ลายมือเขียนอักษรไทยวัลนพ ตันฤดี
2557ระบบแจ้งเตือนสำหรับการดูแลผู้สูงวัยโดยวิธีจำแนกท่ามือสุธางค์ สวัสดี
2552วิธีการเลือกฐานหลักสำหรับเทคนิคการลดมิติพีรธรรม วิริยธรรมภูมิ