Browsing by Subject การรู้จำอักขระ (คอมพิวเตอร์)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การดึงความเร็วการลากเส้นตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพระดับสีเทาโดยใช้ตัวแบบแหล่งกำเนิดนวภัทร์ สุจิรชาโต, 2520-
2546การประมวลผลล่วงหน้าของภาพเอกสารสำหรับการรู้จำตัวอักษรภาษาไทยเกรียงศักดิ์ เหล็กดี
2541การประยุกต์การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทยสุกรี สินธุภิญโญ
2540การประยุกต์ใช้การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย ในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรภาษาไทยอภิญญา สุพรรณวรรษา
2545การปรับปรุงระบบการรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์สำหรับตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้ข่ายงานประสาทแบบแพร่กระจายย้อนกลับปกรณ์ บุพศิริ
2544การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับระบบการรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์ โดยใช้ข่ายงานประสาทแบบแพร่กระจายย้อนกลับกันตา กิติยานันท์
2539การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทยนิลวรรณ ชีวะประเสริฐ
2533การพัฒนาโปรแกรมย่อยควบคุมอุปกรณ์แสดงภาษาไทย สำหรับระบบยูนิกซ์ในรอว์โหมดวิภา เสรีสิทธิพิทักษ์
2534การพัฒนาโปรแกรมเลียนแบบเทอร์มินอลภาษาไทยสมนึก เจียมเจริญเดช
2556การระบุคำให้อ่านแบบไทยจากข้อความอักษรโรมันที่พบในเครือข่ายสังคมนัทธมน โมกข์ณรงค์
2553การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย : การศึกษาชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กรศศิวิมล กาลันสีมา
2553การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การใช้แบบจำลองคอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์สนัชชา ถิระสาโรช
2544การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์กสุขวสา พิชิตเดช, 2521-
2559การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์
2547การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชินปริญญา สงวนสัตย์
2549การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญแบบหลายประเภทและนิวรอลเน็ตเวิร์กอุดม สถาพรชัยสิทธิ์
2543การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยที่เป็นคำแบบออฟไลน์โดยใช้หลักเกณฑ์ทางฟัซซีร่วมกับคุณลักษณะบ่งความต่างอิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
2541การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยโดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะบ่งความต่างประเสริฐ ฉอเรืองวิวัฒน์
2543การรู้จำตัวอักษรเขียนภาษาไทยโดยใช้วิธีสแกนนิ่งเอ็น-ทูเปิ้ลจามร ติรยานนท์
2545การรู้จำตัวอักษรไทยโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและเคอร์เนลพัฒนชัย เบศรภิญโญวงศ์, 2521-