Browsing by Subject การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาในกระบวนการติดยึดหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพริมพ์ธีรา พิมพานนท์
2525การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าในอุตสาหกรรมการผลิตอัมพิกา ไกรฤทธิ์
2544การปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้างระบบการคำนวณต้นทุนจากข้อมูลรายงานผลในโปรแกรม MFG/PRO ของโรงงานผลิตสวิตช์ไฟฟ้าสุณี ศุภกุลกิตติวัฒน
2544การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสาทิต เต็มนาที
2543การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนจันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง
2545การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการพยาบาล ตามระบบต้นทุนกิจกรรม:หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์บุญรื่น ไชยชนะ
2550การวิเคราะห์ต้นทุนระบบกระจายสินค้าเพื่อพิจารณาค่าบริการในการจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกศิโรรัตน์ พืชสะกะ
2554การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการปลูกสาหร่ายใบมะกรูด กรณีศึกษาอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ตเอกภัทร ลักษณะคำ
2545การวิเคราะห์ต้นทุนโดยตรงของการบริการพยาบาล จากระบบจำแนกกิจกรรมการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดีกมลวรรณ จลาพงษ์, 2500-
2553การวิเคราะห์สายธารคุณค่าสำหรับปรับปรุงกระบวนการคลังสินค้า:กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกรียงไกร หงษ์หยก
2541การเลือกและพัฒนาแม่พิมพ์เดิมชนิดโปรเกรสซีฟว์สำหรับการผลิตข้อต่อสายไฟฟ้าอำนาจ แก้วสามัคคี
2545โครงสร้างต้นทุนการขนส่งอ้อยพรชัย ท้วมปาน