Browsing by Subject การสั่นสะเทือน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
1971Application of group theory to engineering vibration problemsMontree Wuttamee
2555การคาดการณ์แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มด้วยการวิเคราะห์สมการคลื่นช่อธรรม ศรีนิล
2538การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์สง่า ตั้งชวาล; ฉดับ ปัทมสูต; มัณฑนา ปราการสมุทร
2540การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน : การเฝ้าตรวจและการจัดการการบำรุงรักษาก่อเกียรติ บุญชูกุศล; สมศักดิ์ ไชยะภินันท์; ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ
2552การวิเคราะห์การโก่งงอและการสั่นสะเทือนของแผ่นคอมโพสิทด้วยระเบียบวิธีแคนโทโรวิชธนาวุฒิ เวชญานนท์
2540การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัมสมชาย เดโชธรรมสถิต
2546การศึกษาการสั่นสะเทือนของรถบรรทุกเล็กราเชน จามน้อยพรหม
2554การศึกษาความสัมพันธ์การลดทอนคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดินจากการใช้ วัตถุระเบิดกษิดิศ สินโน
2542การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลาที่มีรอยแตกตามแนวหน้าตัดรัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล
2542การศึกษาแบบรูปสัญญาณการสั่นสะเทือนจากปรากฏการณ์คาวิเทชันในชุดทดลองประสม ดำรงพงษ์
2544การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็กชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์
2551การหาค่าภาระการโก่งงอของโครงสร้างแผ่นบางโดยใช้วิธีความสัมพันธ์ของการสั่นสะเทือนปฎล สุขจิตต์
2543ความน่าเชื่อถือในการออกแบบระเบิดหิน และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์สง่า ตั้งชวาล
2548ความแม่นยำของกฎสัดส่วนสำหรับความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างแผ่นบางรูปสี่เหลื่อมผืนผ้าโดยวิธีการทดลองอนวัช ณ สงขลา
2557ผลฉับพลันของการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายโดยใช้ท่าฝึกและช่วงระยะเวลาแตกต่างกันที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อสลิษา ยูนุช
2529พลศาสตร์ของเครื่องแยกแบบสั่นสะเทือนจิตต์เกษม โยธีคณะ