Browsing by Subject การสื่อสารกับวัฒนธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013AN INTERPRETATION PLAN FOR HERITAGE TOURISM PROMOTION IN CHIANG SAEN DISTRICT, CHIANG RAIAnanda Suprakarn
2548กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงงิ้วไทยจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมธนัช ถิ่นวัฒนากูล
2556กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงธนภูมิ ลิมศิริธง
2550กระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางนิติธร ทองธีรกุล
2555กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ตกุลธิดา อู่บูรณกุล
2551การสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์บนชุมนเว็บล็อกในเว็บไซต์ www.exteen.comปฐมา บริรักษ์
2556การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์
2547การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีสรัญพัฒน์ ตันสุขเกษม, 2522-
2550การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีเยาวลักษณ์ จุลมกร
2553การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยกำจร หลุยยะพงศ์
2549การสื่อสารของกลุ่มซาไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์เชิญขวัญ ภุชฌงค์
2551การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดียปทิตตา คิมประโคน
2549การสื่อสารผ่านเกมออนไลน์ "ปังย่า"อัจจิมา ปรีชาพานิช
2552การสื่อสารภายในชุมชนลาวพวนในการธำรงรักษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญกำฟ้าปรียาณี ทู้ไพเราะ
2548การสื่อสารระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในชุมชนรูสะมิแล จ. ปัตตานี ในช่วงระหว่างวิกฤตการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิตยา เที่ยงวงษ์
2550การสื่อสารเพื่อการรื้อฟื้นและสืบทอดการสวดสรภัญญะที่บ้านใหม่สมบูรณ์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมามโณรส จันทร์พิทักษ์
2552การสื่อสารเพื่อธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียทัศนาวดี แก้วสนิท
2543การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนชนบทพวงชมพู ไชยอาลา
2552การเปิดรับวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นของวัยรุ่นไทยจากสื่อมวลชนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นณัฐณิชา วัฒนพานิช
2546ค่านิยมเรื่อง "ความเกรงใจ" กับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสุระ ศิริมหาวรรณ