Browsing by Subject การสื่อสารระหว่างบุคคล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009The relationships between affective variables, willingness to communicate in English, and English communication behaviors of Thai secondary school studentsHathairat Jongsermtrakoon
2546กรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2548กระบวนการสื่อสารกลุ่มและอัตลักษณ์ของศิลปิน "เพลงอินดี้"ฐิติมา ธารารัตนกุล
2550กระบวนการสื่อสารระหว่างผู้กำกับการขับร้องและนักร้องเพื่อพัฒนาการสำหรับการบันทึกเสียงเพลงไทยสากลสวรรยา แก้วมีชัย
2550กระบวนการสื่อสารในการสอนเต้นบัลเล่ต์สำหรับเด็กอภิญญา แสงสานนท์
2547กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ำของตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านนิลุบล แสนอาทิตย์, 2524-
2546กระบวนการสื่อสารในการเก็บข้อมูลของ "สวนดุสิตโพล"นภาพรรณ ธนิสสร, 2522-
2552กระบวนการสื่อสารให้คำปรึกษาขององค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายธัญพร ศรีคช
2547กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมลัลธริมา เกื้อสกุล, 2514-
2545กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบคำถามของนักการเมืองไทยนิจจาภา วงษ์กระจ่าง
2539การติดต่อสื่อสารกับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จากสำนักงาน ก.พ. และธนาคารกรุงเทพสุวิชา ทองสิมา
2548การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์จารวี เอียงผาสุข
2553การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกุสุมา ภูเสตว์
2555การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปากนกพร แสงปัญญารักษ์
2552การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมธิดา ทานตะวัน
2541การรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของตำรวจชุมชนประจำตำบลอัญชลี รัชนกุล
2549การรับรู้แบบเหมารวมและทัศนคติระหว่างกลุ่มเชื้อชาติในการสื่อสารระหว่างผู้ค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติเขมประพิณ ศิริเจียรนัย
2541การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวไทยของจังหวัดเชียงใหม่ การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศิรสา สอนศรี
2548การศึกษาสถานะขององค์ความรู้ ด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการของไทยชลลดา กิจรื่นภิรมย์สุข
2554การสกัดคำสำคัญจากการสื่อสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บบอร์ดเอกภูมิ ภูมิพันธ์