Browsing by Subject การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Traditional khon mask performance as intangible cultural heritage (2006-2014) : cases of Department of Fine Arts Khon Troupe, her Majestyqueen Sirikit's Support Foundation Khon Project and the Sala Chalermkrung Khon TroupeYantong Li
2554การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสุมิตรา วิริยะ
2550การศึกษาวิวัฒนาการภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย (พุทธศักราช 2459-2549)ธัญรัด จันทร์ปลั่ง
2556การสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่มาลินี อาชายุทธการ
2555คุณค่าและการสืบทอดจารีตนาฏศิลป์ไทย : การวิเคราะห์เชิงสุนทรียศาสตร์ชุติมา เจริญวงศ์
2556รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของนราพงษ์ จรัสศรีจุติกา โกศลเหมมณี