Browsing by Subject การออกแบบระบบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 100  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016BUSINESS PROCESS REENGINEERING - CASE STUDY ON COMPUTER CENTER SERVICESoontorn Phiphopsuthipaiboon
2011Information system design for transportation planning of a garment factoryLeena Uabumrungjit
2547กระบวนงานตามระบบประกันคุณภาพแบบอิเล็คทรอนิกส์วรรณกร ตันติญาติยานนท์, 2524-
2548การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยมวิศักดิ์ รัตนศักดิ์สิริ
2554การตรวจจับแบบรูปการออกแบบเชิงพฤติกรรมด้วยแผนภาพคลาสนุชนาถ สัตย์วินิจ
2555การตรวจสอบความครบถ้วนของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบแผนภาพคลาสเชิงแนวคิดปัทมาภรณ์ สายสิม
2556การติดตามวัตถุหลายชิ้นด้วยภาพสเตอริโอเพื่อใช้ในระบบควบคุมตำแหน่งในพิกัด 3 มิติอานันท์ สุตาพันธ์
2551การประมวลผลข้อคำถามเรียกซ้ำแบบครอบคลุมสำหรับเครือข่ายตัวรับรู้แบบไร้สายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี
2550การปรับปรุงอ็อบเจกต์โมเดลที่ปรับเปลี่ยนได้ด้วยยูนิตโมเดลนฤชิต ดำรงวิถีธรรม
2539การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบเพื่อควบคุมพัสดุต่างประเทศสำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าวิศณุ อัศวิษณุ
2539การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเรียกร้องสิทธิการประกันคุณภาพรถยนต์วิทยา จิระธนาไพบูลย์
2532การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็กสมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย
2542การพัฒนาระบบการควบคุมวัสดุในโรงงานผลิตลวดเหล็กกิตติ ภระกูลสุขสถิตย์
2547การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวรพงศ์ อนันตวรธรรม, 2523-
2542การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่งสุเมธ เตชาพิสุทธิ์
2554การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสำเร็จรูปวีรภัทร พรหมชนะ
2538การพัฒนาระบบบุคลากรบนฐานข้อมูลแบบระบบเปิดสมิต วิโรจน์วรรณ
2544การพัฒนาระบบประเมินภัยคุกคามจากข้อมูลติดตามอากาศยานเพื่อการแจ้งเตือนภัยทางอากาศของกองทัพบกอภิชาติ พะวงผล
2541การพัฒนาระบบผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการสำหรับธุรกิจสิ่งทอปรีชา ฤทธิรงค์ขจร
2547การพัฒนาระบบสนับสนุนการพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมฑิฆัมพร ชมเดช, 2510-