Browsing by Subject การเผาไหม้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนปิยะพันธ์ จะกอ, 2522-
2557การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงรติกร ศรอำพล
2555การถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศร้อนกับวัตถุดิบปูนเม็ดในระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไซโคลนอดินาท ไชยสุวรรณ
2555การทำนายปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนที่ปล่อยจากเครื่องยนต์กังหันก๊าซณัฐชนน ไชยประเสริฐ
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการกำจัดแอสฟัลต์ด้วยตัวทำละลายสมชาย อัครารัตนพงศ์
2550การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก
2539การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเงินบนโคบอลท์ออกไซด์ สำหรับควบคุมไอเสียรถยนต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์สมชาย โอสุวรรณ
2547การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า ให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอยวิรุตติ์ เกื้อกิตติวงศ์, 2522-
2554การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและการเผาไหม้ของเตาเผาเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลจีรวัตร ตรีพิเชฐกุล
2550การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเผาไหม้เและสมรรถนะของน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันปาล์มโอลีอินและน้ำมันดีเซล ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดเล็กพิพัฒน์ ตันติเวชการวงศ์
2548การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเผาไหม้และสมรรถนะของเชื้อเพลิงปาล์มดิบดีเซลและเชื้อเพลิงดีเซล ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าสุพิชณ์ ไตรภพภูมิ
2552การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์คณิต มานะธุระ
2547การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในเตาหลอมทองแดงพร้อมพันธ์ แสงแก้ว, 2522-
2543การศึกษาขีดจำกัดการเผาไหม้ที่ส่วนผสมบางในเครื่องยนต์ เอส ไอ สองจังหวะประพันธ์ ดลวิชัย
2546การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CIพิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์, 2521-
2546การศึกษาเปรียบเทียบภาพปรากฎการณ์การเผาไหม้ของดีโซฮอล์ในเครื่องยนต์ CIพรรณรพี ซิงห์
2543การออกแบบระบบจัดการพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำสวรรยา แย้มสกุลณา
2530การเผาไหม้หินน้ำมันอย่างต่อเนื่องในฟลูอิไดซ์เบดศิริกุล วงศ์ประกรณ์กุล
2547การเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนชัยวัฒน์ พรหมภูเบศร์
2554ปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์บนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมฐานทองแดง-แมงกานีสเตรียมโดยการสังเคราะห์แบบเผาไหม้สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ