Browsing by Subject การเลิกบุหรี่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Causal relationship of smoking cessation among Thai alcohol dependent smokersYuwadee Wongsaeng
2015PREDICTING FACTORS OF QUIT ATTEMPT AND SMOKING STATUS IN SCHIZOPHRENIC SMOKERSOrrawan Khongtor
2013PREDICTING FACTORS OF QUIT ATTEMPT IN THAI ADOLESCENTSSuwimon Rojnawee
2015PREDICTING FACTORS OF SMOKING CESSATION IN ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS AFTER HOSPITAL DISCHARGEJirapinya Khamrath
2007Preparation and controlled release of poly (lactide-co-glycolide) containing nicotineWilasinee Robroo
2553การศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรหญ้าดอกขาวชนิดแคปซูลในการเลิกบุหรี่วันดี ไตรภพสกุล
2555การศึกษาประสิทธิผลระหว่าง Varenicline และ Nortriptyline ในการเลิกบุหรี่ระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยในวศิน จิริศานต์
2558การศึกษาประสิทธิผลระหว่างยาวาเรนิคลินและยานอร์ทริปไทลินในการเลิกบุหรี่ระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยนอกปรเมศร์ ขุนรงณ์
2545การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ
2547ประสิทธิผลของบูโพรพิออนในผู้ป่วยนอกคนไทยที่สูบบุหรี่ฐิติรัตน์ ชื่นจิตต์
2553ประสิทธิผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีต่ออารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล
2549ประสิทธิผลของหญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี่ปรีดา เบญจนากาศกุล
2543ประสิทธิผลของเว็บไซต์โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
2555ปัจจัยทำนายการเลิกสูบบุหรี่ในระยะสั้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรังณันฑิยา คารมย์
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มชายวัยทำงานดุษฎี บุญฤทธิ์ธัญกุล; พักตร์พิไล ศิลาคะจิ; ศุภาพิชญ์ แก้ววัชระรังษี
2552ผลของการช่วยเหลือเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการผ่อนคลายด้วยวิธีหายใจแบบลึก ต่ออาการขาดนิโคติน ความอยากบุหรี่และการกลับมาสูบบุหรี่ซ้ำในผู้ป่วยศัลยกรรมอรอนงค์ ส่งทวน
2552ผลของการนวดกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลสิริรัตน์ กนกอุรุโรจน์
2555ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวด กดจุดสะท้อนต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังนันท์ธิยาภรณ์ มะละศิลป์
2558ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกพรรณนิภา หงษ์อินทร์
2556ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า