Browsing by Subject การใช้ที่ดิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Impacts of land use changes on river runoff in Yom basin during 1988-2009 using SWAT hydrologic modelSupattra Kitichuchairit
2014SIGNIFICANT CONTRIBUTION ASSESSMENT OF HEAVY METAL CONTAMINATED RIVER SEDIMENT DUE TO HEAVY METAL MIGRATION BY SOIL EROSION IN A REMOTE WATERSHEDKomsoon Somprasong
1996Systemization of geological information for land management : a case study of Changwat Prachuap Khiri KhanSasin Chalermlarp
2544กระบวนการการประสานประโยชน์ทางที่ดิน : กรณีศึกษาชุมชนเซ่งกี่ปริญญา มรรคสิริสุข
2533การกำหนดแนวแบ่งเขตภูมิภาคระหว่างภาคกลาง และภาคเหนือสุนีย์ แจ้งแจ่มจิตต์
2543การจัดประโยชน์ที่ดินของวัดดอนเพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดวัดดอนพม่าดุลย์วิทย์ ติกุล
2552การบ่งชี้และจำแนกลักษณะทางภูมินิเวศและลักษณะการใช้งานของมนุษย์บนพื้นที่ชายน้ำ กรณีศึกษา แม่น้ำน่าน อ.เมือง, อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานีนัฐศิพร แสงเยือน
2545การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวรันธร ประสานสารกิจ
2548การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารบุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์
2549การฟื้นฟูชุมชนหัตถกรรม ตำบลหายยา จังหวัดเชียงใหม่วงศ์กาญจนา กาญจนาประโชติ
2527การวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิตสุชาติ ตรีสัตยพันธ์
2539การวางแผนการใช้ที่ดินเมืองศูนย์กลางสู่อินโดจีน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบโสรัจ สายบัว
2540การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพรพูนทรัพย์ สมประเสริฐพร
2528การศึกษาการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา เขตสัมพันธวงศ์สุมน โรจนะสิริ
2529การศึกษาความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์นิตยา กัทลีรดะพันธุ์
2526การศึกษาเบื้องต้นองค์ประกอบของความเป็นเมือง ของชุมชนในภาคตะวันออกวิภา พูนเพียร
2544การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ที่ดินของหมู่บ้านมูเซอ และหมู่บ้านคนไทย ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
2529การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนสุขาภิบาลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีณรงค์ พิระภิญโญ
2547การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีน้ำฝน พิพัฒน์วงษ์, 2521-
2545การอยู่อาศัยหลังจากการย้ายชุมชนผู้มีรายได้น้อย จากแนวราบสู่แนวสูง : กรณีศึกษา ชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26-7 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครจูลี่ โรจน์นครินทร์