Browsing by Subject ข่าว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวันวลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520-
2552การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2539การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิทธิพร ตันปัทมดิลก
2550การคัดเลือกและนำเสนอข่าวสั้นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่สุธาสินี นิรัตติมานนท์
2549การปฏิบัติการข่าวสาร ข่าวลือ และแบบแผนพฤติกรรมฝูงชนวุ่นวาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์โจรนินจา และเหตุการณ์จับนาวิกโยธินในภาคใต้ของประเทศไทยกิ่งอ้อ เล่าฮง
2528การพัฒนาระบบการสอนข่าวและเหตุการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พัชรินทร์ พัฒนาศักดิ์
2539การรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ กับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนรัตนวดี เทพช่วยสุข
2552การรับรู้ข่าวสารและการยอมรับการใช้ก๊าซของผู้ขับขี่รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครสุพนิตตา สุวรรณสะอาด
2552การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารผู้หญิงต่างประเทศฉบับภาษาไทยเปมิกา โสดสถิตย์
2553การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีอรุณี ตันศักดิ์ดา
2539การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับข้อความข่าวผ่านสื่อเพจเจอร์ (วิทยุติดตามตัว)ชลพรรษ์ ธัมสัตยา
2544การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีช่วงเวลาการทำงานแบบหมุนเวียนปรียานุช อิงคเวทย์, 2519-
2545การให้ความหมายข่าวในมุมมองผู้รับสารศศิธร ยุวโกศล
2554ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน ปี 2554 การรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารในวิกฤตการณ์น้ำท่วมกุลนิษฐ์ นาคเลขา
2553ความล่าช้าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเศรษฐกิจไทยชนานันท์ หมุดคำ
2550คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมเสริมศิริ นิลดำ
2543ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันธนิตา แสนคำ
2537บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสื่อสารเรื่อง ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม กรณี มลพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางวิลาสินี พิพิธกุล
2537บทบาทและกระบวนการของการนำเสนอข่าวสารยานยนต์ผ่านสื่อมวลชนสมพจน์ เทียนชัยเกิดศิลป์
2552บุคลิกภาพตราสินค้าของรายการข่าวทางโทรทัศน์ดวงแข จิตตางกูร