Browsing by Subject คลอไรด์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Effectiveness evaluation of electro-chemical chloride extraction in reinforced concreteNguyen Thi Hai Yen
2011Model for chloride ingress into reinforced concrete structure under load and marine environmentQuoc, Vu Hoang
2543การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์ของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในสารละลายที่มีคลอได์ผสมด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีอรยา วังศรี
2516ปฏิกริยาแลกเปลี่ยนไอโซโทปของสารประกอบทรานส์-ไดคลอโรบิสเอทธิลีนไดแอมมีนโรเดียม (III) คลอไรด์ในน้ำแน่งน้อย อัชแมนมิตร
2555ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง
2550ผลของคลอไรด์ที่มีต่อการกำจัดซีโอดีในน้ำเสียปิโตรเคมีโดยใช้ระบบยูเอเอสบีณัฎฐริกา ตันติวงศ์
2549ผลของปริมาณและความต่อเนื่องของโพรงภายในเนื้อคอนกรีตต่อการซึมผ่านของคลอไรด์สมพงษ์ ธีรานพ