Browsing by Subject ความรุนแรงต่อสตรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กลยุทธ์การสื่อสารของมูลนิธิเพื่อนหญิงในการช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกัลยพัชร บัตรสมบูรณ์
2549การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมด้านปัญหาความรุนแรงทางเพศในมิติหญิงชาย : รายงานฉบับสมบูรณ์มนทกานติ์ เชื่อมชิต; นุชนาฏ หวนนากลาง; อรอุมา ซองรัมย์
2557การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อผู้หญิงกับการยุติความรุนแรงดาริณี ชำนาญหมอ
2547การสื่อสารของมูลนิธิผู้หญิงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสตรี พ.ศ. 2527-พ.ศ. 2547นิรมล บางพระ, 2524-
2545ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์อภิสรา ปังเร็ว, 2519-
2557จากหยาดน้ำตาสู่หยดน้ำหมึก : ความรุนแรง บาดแผล และการเยียวยาในนวนิยายของดาชา มาราอินีกรองกาญจน์ อัชฌายะสุนทร
2552ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายศศิพันธุ์ กันยอง
2547ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีปิ่นอนงค์ เครือซ้า, 2519-