Browsing by Subject ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2532การกำหนดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองโดยอาศัยค่าชี้ความเชื่อถือได้บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
2540การกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพลังงานจำกัดวฤต รัตนชื่น
2550การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมเพื่อคำนวณค่าคาดหมายของความจุที่พึงได้ในโครงข่ายแกนกลางหลายชั้นที่มีความเสียหายแบบเฟ้นสุ่มปิยะนันท์ สัตยภิวัฒน์
2543การประยุกต์ใช้หลักการฟัซซีในการประเมินค่าความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าศิริพร คติธรรมารักษ์
2546การประเมินคุณค่าและความเชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอนุบุตร สง่าราศรี
2543การประเมินค่าความเชื่อถือได้ของการป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลังกันย์ กังวานสายชล
2554การประเมินระบบไฟฟ้าบนพื้นฐานของดัชนีความเชื่อถือได้และอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าดับสัมประสิทธิ์ ประสพสุข
2553การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟรัฐกร อุดมสุข
2552การวิเคราะห์คุณค่าของการจัดหาไฟฟ้าและผลกระทบของการอนุรักษ์พลังงานต่อความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้ายอด นิติกิจไพบูลย์
2557ตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการประเมินสะพานในโครงข่ายทางหลวงพิเศษเอกชาติ เพ็ชรอัดขาว
2544โปรแกรมช่วยระบุลักษณะข้อบกพร่องในการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชลธา ไกรวัตนุสสรณ์