Browsing by Subject คอนกรีตเสริมเหล็ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015BEHAVIOUR OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE UNDER BLAST LOADSakkasem Suwarnarat
2012Bonding behavior between reinforced concrete after fire and carbon fiber reinforced polymerPornpen Limpaninlachat
2014DEBONDING OF EXTERNALLY BONDED POLYPARA PHENYLENE BENZOBISOXAZOLE (PBO) MESHES FOR FLEXURAL STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMSChanh Thai Minh Tran
2012Effectiveness evaluation of electro-chemical chloride extraction in reinforced concreteNguyen Thi Hai Yen
2011Model for chloride ingress into reinforced concrete structure under load and marine environmentQuoc, Vu Hoang
2010Modeling of mechanical bonding between concrete and reinforcing steel bars under elevated temperaturesPattamad Panedpojaman
2015SEISMIC SHEAR DEMANDS OF REINFORCED CONCRETE CORE WALLSKimleng Khy
2544การตรวจสอบเสาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เทคนิคการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีบัณฑิต ลีลัครานนท์, 2519-
2554การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตมวลหนัก ด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ทำลายเอกสิทธิ์ วงศ์จิรัง
2555การประเมินคอนกรีตที่เสียหายจากเพลิงไหม้ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์
2560การวิเคราะห์คานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังรับแรงเฉือนด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ธีร์ธวัช โกยแก้วพริ้ง
2554การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิตธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ
2555การศึกษากระบวนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นิกร เจียมวรพงศ์
2545การศึกษาพฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่รับแรงกระทำด้านข้างแบบเป็นวัฏจักรด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์พงษ์สุร อังคณานุชาติ, 2520-
2537การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางสำหรับออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตกำลังสูงเสรี เกียรติยุทธชาติ
2541การศึกษาโมเดลโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทยสำหรับการออกแบบในภาวะสุดขีดไพบูลย์ ต้นศิริอนุสรณ์
2557การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียวสิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต
2547การเปรียบเทียบระบบหล่อ ณ สถานที่ก่อสร้าง กับหล่อที่โรงงาน ของระบบผนัง ค.ส.ล. รับน้ำหนัก : กรณีศึกษา ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย โครงการเอื้ออาทรประชานิเวศน์ และโครงการเอื้ออาทรหัวหมาก กรุงเทพมหานครชาญชัย ธวัชเกียรติศักดิ์
2553ขีดจำกัดระยะเคลื่อนตัวที่สภาวะการวิบัติด้วยน้ำหนักบรรทุกจากแรงโน้มถ่วงของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการต่อทาบเหล็กเสริมตามแนวยาวครรชนะ รัตนพงศ์
2555ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของเหล็กและเหล็กเคลือบผิวด้วยสังกะสีในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนพงษ์ วงษ์เสียงดัง