Browsing by Subject ชาวเขา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2517การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการเขียนภาษาไทยภัทรา ตุลาธนะ
2517การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาสุขศึกษาจำลอง พัฒนเวช
2530ความสำนึกในความเป็นคนไทยของชาวเขาวรรโณ ภักดี
2529ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัวปรีดา ทัศนประดิษฐ์; อุษณีย์ พึ่งปาน; วิชัย โปษยะจินดา
2551ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการคิดเป็น ที่มีต่อการคิดเป็นในการป้องกันโรคเอดส์ของเยาวชนไทยภูเขาปุญญภัค ถายา
2543รายการวิทยุกระจายเสียงภาคภาษาชาวเขา 6 ภาษา ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ศาลินา นิ่มตระกูล