Browsing by Subject ซินเทอริง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1995Sintering of glass powdersAnochar Channual
2007Transparent alumina ceramic with complicated shape prepared by slip castingChutinan Promdej
2545การเตรียมแบเรียมไททาเนตเซรามิกด้วยการใช้แบเรียมไททาเนตโซลเป็นตัวเชื่อม : รายงานฉบับสมบูรณ์-
2544คุณลักษณะของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ลิเทียม เสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งผลิตโดยกระบวนการมิลลิงทางกลและสปาร์กพลาสมาซินเทอริงอุษณีย์ กิตกำธร
2554ผลของธาตุผสมนิกเกิลและโคบอลต์ในโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการดัดโค้งนันทวัน พิชัยวงศ์
2553ผลของปริมาณทองแดงต่อความแข็งและการต้านทานการสึกหรอของโลหะผสมไทเทเนียม-ทองแดงที่อบเผาผนึกพชร ไพรพนาพงศ์
2554ผลของพารามิเตอร์ในการเผาผนึกต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของแมกนีเซียมอะลูมิเนตเซรามิกปรเมศวร์ ฉินทสงเคราะห์
2549ผลของอุณหภูมิการเผาผนึกต่อสมบัติทางกล ของเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดีนัม SCM 415 ที่ผลิตโดยกระบวนการโลหะผงเถลิงศักดิ์ ตราชู