Browsing by Subject ซิลิกอนไนไตรด์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Fabrication of porous silicon nitride specimen via carbothermal reduction and nitridation of cabonized rf/silica compositeWischanee Juwarahawong
2011High thermal conductivity of polyimide/silicon nitride composite filmsKhwanjit Peeraporntam
2547การขึ้นรูปหัวฉีดน้ำมันรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรด์เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงปาริชาต ม่วงอร่าม
2543การขึ้นรูปและวิเคราะห์คุณลักษณะของรีแอกชันบอนด์ซิลิคอนไนไตรกันยาทิพย์ ตันติคมน์
2549การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวรงค์ ปวราจารย์
2550การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวรงค์ ปวราจารย์
2542การเผาแบบปราศจากแรงดันของซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้อิทเทรียมออกไซด์ อะลูมิเนียมออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์ เป็นสารปรับปรุงสมบัติวีระศักดิ์ หอมกระจาย
2550ผลของแอลคาไลน์เอิร์ตออกไซด์โด๊ปร่วมกับอิตเทรียและซิลิกาต่อการเผาผนึกของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์ยุทธนา แก้วตาบุตร