Browsing by Subject ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์จารุวรรณ สุขุมลักษณ์
2547การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีวนิดา ร่มรื่น, 2520-
2556การประเมินความเสี่ยงของระบบจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามเงื่อนไขเชิงเค้าร่างด้วยแผนภาพสเตทแมชชีนกาญจนา เอี่ยมสอาด
2546การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างชนิดกันรุ่งทิพย์ บัณฑิตมณีรัตน์, 2516-
2543การพัฒนาโครงสร้างเชิงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลจำเป็นทางการบริหารงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม : กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมุทรปราการประนอม สกุลพิพัฒน์
2557การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสคีมาของฐานข้อมูลด้วยการใช้ยูสเคสจิรัชญา ใจแน่
2551การศึกษาและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลปริภูมิสำหรับงานบำรุงทางสิทธินันท์ ทองใบ
2539การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กรนิวัฒน์ แก้วเกาะ
2539การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์สำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารข้าราชการครูในสำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ เมฆฉาย
2543การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์บริการลูกค้า สำหรับผู้ขายคอมพิวเตอร์สำนักงานขนาดเล็กวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล
2543การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจราจร เพื่อใช้ในการจัดการจราจรของสถานีตำรวจนครบาลโฆษิต กลับเจริญ
2542การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
2547การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับพนักงานขายเพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สุดชดา หวังสืบสกุล
2543การออกแบบและพัฒนาระบบสินค้าคงคลังสำหรับบริษัทผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยฐานข้อมูลวัตถุเชิงสัมพันธ์จิรกิตติ์ ระยับกุล
2545การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสร้างเค้าร่างฐานข้อมูลในรูปแบบซีดับเบิลยูเอ็มจากแบบจำลองข้อมูลทางกายภาพกำพล ฟ้าภิญโญ
2544การเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานระหว่างฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เปรมฤดี กังวานวงศ์, 2511-
2550การโปรแกรมเว็บด้วยตารางร่วมธีรยุทธ โกสินทร์
2560พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โปรดปราน บุณยพุกกณะ
2539ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตศักดิ์ชัย กิตติจารุภา
2552เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบเงื่อนไขของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประภาส ทองรัก