Browsing by Subject ดิน -- การทดสอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Performance of vacuum consolidation method for soft ground improvementDuong, Trung Ngo
2544การทำนายพฤติกรรมด้วยแบบจำลองของดินเหนียวภายใต้การกระทำของแรงแบบวัฏจักรอภิชาติ อัศวเสนา, 2519-
2529การประเมินวิธีการวิเคราะห์และพารามิเตอร์ของดิน เพื่อการออกแบบคันดินบนดินอ่อนกรุงเทพบัณฑิต วณิชวิชากรกิจ
2541คุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯพิพัฒน์ ทองฉิม
2546ผลกระทบของอัตราเร็วของแรงกระทำแบบวัฏจักรต่อพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯพิพัฒน์ ทองฉิม
2550พฤติกรรมเฉือนไม่ระบายน้ำแบบวัฏจักรของดินเหนียวกรุงเทพโดยเครื่องมือทดสอบแรงเฉือนอย่างง่ายนิรุจน์ ก้อนคง