Browsing by Subject ตำรวจ -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจวราภรณ์ เตชะสุวรรณา
2539การเปรียบเทียบเคหะสงเคราะห์สำหรับตำรวจนครบาล : กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย เขต 1-2 สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน-สมเด็จเจ้าพระยา สถานีตำรวจนครบาลบางชันวัฒนา เอื้ออนุกูลพงษ์
2529ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกองบังคับการตำรวจสันติบาลเรืองศักดิ์ จริตเอก
2549รัฐตำรวจสมัยใหม่ : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร