Browsing by Subject ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2013THE USE OF WIND-CATCHER TECHNIQUE TO IMPROVE NATURAL AIR MOVEMENT IN ROW-HOUSESNgeabheang Lay
2549กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปพัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
2556การก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป กรณีศึกษา : ทาวน์เฮาส์สองชั้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)อุบล แย้มเกตุหอม
2549การปรับปรุงคุณภาพการออกแบบและวางแผนก่อสร้างบ้านพักอาศัยแบบเดี่ยวโดยใช้หลักการ QFDวทัญญู สันตินิยม
2552การพัฒนาวัสดุโฟมซีเมนต์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับโครงสร้างอาคารประหยัดพลังงานณัฐพร พรหมสุทธิ
2552การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างและระบบโครงสร้างบ้านพอเพียงปราการ ภูมิผล
2555การศึกษากระบวนการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์นิกร เจียมวรพงศ์
2547การออกแบบบ้านแถวเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพศักดา เชี่ยวนันทวงศ์
2556การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลาง: กรณีศึกษา โครงการพฤกษาวิลล์ 53 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)รังสิมันต์ สังขวรรณ
2552การเปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระหว่างระบบดั้งเดิมกับระบบเสาและคานสำเร็จรูปและระบบผนังสำเร็จรูป : กรณีศึกษา โครงการเพอร์เฟคพาร์ค จังหวัดนนทบุรีวรายุทธ อินอร่าม
2553การเปรียบเทียบการใช้วัสดุคอนกรีตเสริมใยแก้วและแผ่นกระเบื้องยางมะตอยสำหรับงานหลังคาโดมศิลป์ ภูมิชัยวิวัฒน์
2554นวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างบ้านลอยน้ำอภิชิต กมลสันติสุข
2556ระบบการก่อสร้างสาเร็จรูปทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น กรณีศึกษา : บริษัท โพสแอนด์พรีคาส จากัดจิราวัฒน์ หุตราชภักดี
2560รูปแบบการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยชุมชนบนรอยเลื่อนแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงรายศักดิธัช เสริมศรี; ศศิชา สุขกาย; ณัฎฐเขต มณีกร; พงษ์ตะวัน นันทศิริ; ภุชชงค์ มณีขัตย์; สุรเดช ต่างเพ็ชร; เขมวิชญ์ วรรณศิริ; เกริก กิตติคุณ
2556สภาพการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุภัสสร์ชญาณ์มน เพรสคอทท์
2551แนวทางการแก้ปัญหาการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเมื่อวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นกว่าอัตราปกติสิงหา สิงหรานนท์
2553แนวทางการใช้ไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนฎา พิชยนันท์
2554โอกาสและข้อจำกัดในการนำเกณฑ์อาคารเขียวด้านทำเลที่ตั้งมาใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครสุรพันธุ์ นิลนนท์