Browsing by Subject น้ำท่วม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2015GOVERNANCE CONSIDERATIONS IN FLOOD MANAGEMENT:A CASE STUDY OF NEW ORLEANSKamau Ferdinand
19/7/2019SYSTEM DYNAMICS ANALYSIS ON MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT UNDER FLOODING : CASE STUDY BANGKOK, THAILAND.-
2016The Thailand mechanism in conflict management during flood response and relief : a case study of conflict related to Klong MahasawatPongsanphet Suntivechatarm
2540การใช้อนุกรมสูงสุดรายปีและอนุกรมสูงสุดบางส่วน ในการวิเคราะห์ขนาดและความถี่น้ำท่วมในลุ่มน้ำปิงตอนบนวิชชุดา เลี่ยมสงวน
2557นวัตกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบ้านลอยน้ำมอนเด ดาษดา
2546บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการสร้างแบบจำลองอุทกวิทยาเพื่อการวิเคราะห์และทำแผนที่น้ำหลาก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเพชรบุรีปิยาอร เวชษี
2555ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ดเสาวภาคย์ ทวีสุข
2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านน้ำดื่ม เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมชยังกูร วทัญญูประชา
2557พฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิและน้ำท่วมอภิชาต วงศ์ดี
2552แนวทางการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์วัฒนธรรมตามโครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รองรับน้ำนอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริแก้มลิง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิรินทิพย์ สินแสงแก้ว
2558แนวทางการออกแบบพื้นที่เมืองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังภายใต้มาตรการการให้สิทธิ์อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเพิ่มพฤฒิเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา