Browsing by Subject ปลากะพงขาว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การทดแทนปลาป่นด้วยเศษไก่ป่นในอาหารสำหรับปลากะพงขาว Lates calcariferวรพรรณ มณีอินทร์
2528การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตปลากระพงขาวในกระชัง : การศึกษาเฉพาะกรณี บริเวณตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการผลิต 2526นฤมล นุตยะสกุล
2537การศึกษาพิษเฉียบพลัน และพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ตายของคาร์บาริลต่อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)สุภัทรตรา เจียมศักดิ์
2541การเติบโตของ Noctiluca scintillans และผลของความหนาแน่นเซลล์ต่ออัตราการตาย ของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนและปลากะพงขาววัยรุ่นวิบูลย์ รักเสรี
2530ผลกระทบของน้ำมันดิบอะเรเบียนชนิดเบาในรูปที่ละลายน้ำ ต่อลูกปลากะพงขาวสุจิตรา เชาว์ปรีชา
2539ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารเม็ดแบบแห้งสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer วัยรุ่นธีรยา สีรยาภรณ์
2547แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcariferทศพร เรืองรักษ์ลิขิต, 2524-
2548แลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ใช้เป็นโพรไบโอติกสำหรับปลากะพงขาว Lates calcarifer : รายงานฉบับสมบูรณ์สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล; ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์