Browsing by Subject ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาสภาพและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความบกพร่องทางสายตาในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพณัฐบวร สืบเนตร
2542การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐจรัสศรี ปักกัดตัง
2548ความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการกลั่นกรองเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตจิตติญาดา เหรียญมณี
2551ความรู้ การประเมินผลกระทบและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550ศิญานิลท์ ศักดิ์ดุลยธรรม
2549ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นกรุงเทพมหานครประภาพร ชวนปิยะวงศ์
2552บทบาทของเว็บไซต์การศึกษา www.thaigoodview.com กับการสื่อสารความรู้พรรณทิวา จันทร์สกุล
2553บทบาทด้านการข่าวของเว็บท่ายอดนิยมธณพล รังสาดทอง
2549สแปมเมลกับการรุกล้ำสิทธิความเป็นส่วนตัว และพฤติกรรมการป้องกันตัวจากสแปมเมลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยวิมพ์วิภา ชัยอุ่น
2549เกณฑ์คุณธรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเป็นผู้รับ - ผู้ส่งภาพลามกสุปรียา แซ่กัง
2554เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์
2553แรงจูงใจ พฤติกรรม และผลกระทบของวิดีโอคลิปออนไลน์พิมพ์พร พุฒิสาร