Browsing by Subject พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การรับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : ศึกษากรณีชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรีเชาว์วัย ศุภรตรีทิเพศ
2540การรำของผู้ประกอบพิธีในพิธีไหว้ครูโขน-ละครประเมษฐ์ บุญยะชัย
2556การศึกษาความสัมพันธ์ของนาฏยศิลป์พิธีกรรมราชสำนักและพื้นบ้านของไทยชวโรฒน์ วัลยเมธี
2544การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสานนิตินันท์ พันทวี, 2511-
2525การสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
2546การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรีประธาน เขียวขำ
2550การใช้สื่อพิธีกรรมแซงซะนามเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีชาวไทโส้ บ้านโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมณฐมน บัวพรมมี
2529จิตสำนึกจากพิธีกรรม : ความเชื่อ และศักยภาพของท้องถิ่นกาญจนา แก้วเทพ
2542นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่างๆ ที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์วิชชุตา วุธาทิตย์
2544บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมรตพร ปัทมเจริญ
2556บทบาทและการสืบทอดคาถาและพิธีกรรมของหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีปานวาด มากนวล
2543ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ผลิพันธุ์ พวงช่อ
2533พิธีกรรมฟ้อนผีกับการจัดระเบียบสังคม ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลำปางศิริลักษณ์ สุภากุล
2539ละครชาตรีเมืองเพชรจันทิมา แสงเจริญ
2539หน้าที่ทางสังคมของพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าว และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านดงทอง ตำบลดงทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรสุขศรี กัลชาญพันธุ์
2552เทวีมาหาตมยะ : การบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤตศุภมาศ เชยศักดิ์
2539เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การติดต่อทางวัฒนธรรมและกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสรัชชา เวชพฤติ