Browsing by Subject ภาพสามมิติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
20083-D Image reconstruction based on optical interferometryJakkapol Visessamit
20123D-Model rendering in Chinese brush styleNucharee Thongthungwong
2554การจำลองท่าทางมือสามมิติจากรูปภาพที่เห็นด้วยตาข้างเดียวและไม่มีการตั้งพิกัดธีรภัทร์ สัจจวิโส
2552การจำลองใบหน้าบุคคลสามมิติผ่านกล้องเดี่ยวที่อยู่นิ่งปฐมพงษ์ เรืองแย้ม
2555การประมาณท่าทางของศีรษะด้วยการจับคู่การเคลื่อนไหวของจุดสำคัญบนใบหน้าสำหรับระบบโต้ตอบนวรัตน์ อรรถานุกูล
2540การพัฒนาซอฟท์แวร์คำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติเชิงชาย สร้อยเพ็ชร
2555การพัฒนาเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ที่แสดงผลแบบสามมิติอัครา อัครเนตร
2547การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีแบบสามมิติในงานอุตสาหกรรมวัชร สุขคะ, 2521-
2551การระบุตำแหน่งและสร้างแผนที่ในสามมิติด้วยกล้องวิดีโอแบบออมนิยุทธนา สุทธสุภา
2550การรู้จำใบหน้า 3 มิติแบบไม่แปรเปลี่ยนตามการแสดงออกโดยใช้บริบทรูปร่างมนตรา บัวเพชร
2552การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมองมนัสนันท์ ศรีคำ
2555ความล้าของตาและจิตใจจากการใช้แว่นสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิคสุชามาศ วรรณภาพร
2556ระดับความลึกที่รับรู้ได้ของภาพสเตอริโอสโกปิกบนพื้นฐานของการประเมินเชิงอัตวิสัยศรีนาถ ริมเจริญ