Browsing by Subject ภาวะเครียดออกซิเดชัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2010The Comparative study of the effects of crude extract from mao soi (antidesma acidum), bioflavonoid and alpha-tocopherol on oxidative stress in cats with chronic kidney diseaseKakanang Jaimun
29/12/2018THE EFFECT OF NAC AND CARNOSINE ON ALZHEIMER’S DISEASE-RELATED IN VITRO MODEL THROUGH RAGE-AGE SIGNALING PATHWAY-
2017Effects of genistein on oxidative stress and inflammation in acute pancreatitis miceJumlongluk Sriko
2015Effects of herbal plant extracts on oxidative stress and neuroinflammatory mechanisms in cultured neuronal cells : a model for alzheimer's disease preventionWarisa Amornrit
2009Protective effects of captopril on oxidative strees-induced disruption of tight junction structure and function in ECV304 cellsNapaporn Thanomlikhit
2554การควบคุมการแสดงออกของ NaDC-1 ในเซลล์บุท่อไตส่วนต้นของมนุษย์ภายใต้ภาวะเอื้อต่อการเกิดนิ่ว และภาวะต่อต้านการเกิดนิ่วณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ
2559การควบคุมเหนือพันธุกรรมของยีน Nrf2 โดยอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวต่อการลุกลามของมะเร็งตับจักรีวงศ์ มาอ้น
2554การศึกษาผลของวิตามินอีต่อระดับภาวะเครียดจากออกซิเดชันในเลือดและน้ำไขข้อของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมธันยวัน สวนทวี
2555การเปลี่ยนแปลงการเติมหมู่เมทิลที่ LINE-1 และ RUNX3 โดยเคอร์คิวมิน และสูตรมะนาวผง ในเซลล์มะเร็งกระเพาะปัสสาวะวิกรม วงศ์ไพบูลย์วัฒน
2549การแสดงออกของยีนโมโนไซต์เคโมแอดแทรกแตนท์โปรตีน-1, อินเทอร์ลิวคิน-6 และทรานสฟอร์มมิ่งโกรสแฟคเตอร์-บีต้า ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตชนุตรา หุนาปเทศ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเมทิลเลชั่นของ LINE1 และภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมธุรดา เพชรสังข์
2553จุลพยาธิวิทยาของผู้ป่วยโรคนิ่วไต : ภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น การอักเสบ และการเกิดพังผืดอุไรวรรณ ไหววิจิตร
2557ผลของ curcumin ต่อภาวะเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติจากยา cisplatin ในหนูแรทธันธวัช เจริญทรัพย์
2557ผลของการใช้โซเดียมซิเตรตต่อระดับแลคเตทและภาวะต้านอนุมูลอิสระในเลือดภายหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนักจนหมดแรงศาศวัต สุนทรกิติ
2556ผลของปัสสาวะจากผู้ป่วยโรคนิ่วไตก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยสูตรมะนาวผงเป็นเวลา 6 เดือน ต่อการกระตุ้นภาวะเครียดจากออกซิเดชันและการอักเสบในเซลล์บุผิวท่อไตเกียรติศักดิ์ วณิชาชีวะ
2554ผลของวิตามินอีต่อการตายของเซลล์ประสาทในปมประสาทไขสันหลังและการงอกใหม่ของเส้นประสาทภายหลังการบาดเจ็บในหนูแรทจุฑามาศ ดอกแก้ว
2553ผลทางยาของสูตรมะนาวผงต่อเซลล์บุท่อไตที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกนิ่ว และผลของสูตรมะนาวผงต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับซิเทรต และภาวะต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดีพูนสิน พวงไพโรจน์
2550พิษของแคดเมียมต่อม้ามของปลานิลโปติกา โชติพงศ์
2554ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับและต้านออกซิเดชันของว่านพญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum) ต่อความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ HepG2สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์