Browsing by Subject มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Effect of Leverage on the Growth of Total Factor Productivity: Empirical Evidence from the U.S.A.Kengluck Tiravongchaipunt
2555การประเมินความเชื่อถือได้ของสถานีไฟฟ้าย่อยร่วมกับการพิจารณาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไชยยศ มิตรเชื้อชาติ
2556การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการป้องกันน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาโครงการทางด่วนพิเศษระบายน้ำพณ รัชฎาภิบาล
2553การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำไรทางเศรษฐศาสตร์ในโรงงานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสมพล พัทจารี
2555การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้หัวเผาประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเหล็กของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทยมัชชุลิกา คอนเมฆ
2557การสร้างความหมายและมูลค่าของการเช่าบูชาพระเครื่องหลวงปู่ทวดวสวัตติ์ เถื่อนคำ
2550ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศศิชา เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2554ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ผกาแก้ว เทพสุวรรณ