Browsing by Subject ยาปฏิชีวนะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อเอนเทอโรคอกคัสที่มีความสาคัญทางคลินิกบางสายพันธุ์ ซึ่งแยกได้จากอาหารหมักพื้นบ้าน พร้อมบริโภคของไทยบางชนิดนุชนันท์ ชุมแก้ว; ตรีภพ สังฆะโยธิน; ทิพรัตน์ ปาระแก้ว; มณีวรรณ สุขสมทิพย์
2531การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน จากแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ใช้แล้ว : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2539การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัยศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ; เกรียงศักดิ์ สายธนู; ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
2540การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัยปราจีน วีรกุล; สันติ ประสิทธิ์ผล; จุฬา สิงห์ลอ; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2528ความคงตัวของคลอแรมเฟนิคอลในยาหยอดตา : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2522คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครสุทธาทิพย์ จันทรสกุล; เยาวภา ไวรักษ์สัตว์