Browsing by Subject ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015THE IMPROVEMENT OF FIXED AMBIGUITY RESOLUTION RATE IN GPS KINEMATIC POSITIONING MODE USING GENETIC ALGORITHMSPanithan Srinuandee
2014Monitoring of the Sagaing fault in Myanmar using GPS observationsPyae Sone Aung
2555การคำนวณหายีออยด์โดยวิธีการประมาณค่าภายใน บริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยดำริห์ ปรุงแต่งกิจ
2549การทดสอบความสามารถของวิธีรังวัดด้วยดาวเทียม จีพีเอส โดยวิธีย้อนกลับแบบจลน์ในทันที ในการตรวจจับการเคลื่อนตัวทางดิ่งของสะพานพระราม 8ก้องไกล สรโยธิน
2549การนำข้อมูลจากกูเกิลเอิร์ธเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตและการจำแนกข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซตสุกัญญา เชยโพธิ์
2551การประมาณค่าปริมาณไอน้ำในบรรยากาศแบบใกล้ปัจจุบันโดยใช้สถานีจีพีเอสแบบถาวรในประเทศไทยสมเกียรติ์ อนงค์เลขา
2555การประเมินความถูกต้องของค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการสำรวจแบบเคลื่อนที่โดยใช้ระบบดาวเทียมนำหนโชคชัย ตระกลกุล
2549การปรับปรุงความถูกต้องของการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวด้วยจีพีเอส โดยการใช้วิธี MINQUE สำหรับการประมาณค่าเมทริกซ์ของความแปรปรวนร่วมมยุรา ล้วนเส้ง
2536การปรับแก้โครงข่าย GPS และผลกระทบของค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเส้นฐานวิชัย ขันติพร้อมผล
2550การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 2) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วาทิต เบญจพลกุล
2551การพัฒนาการประยุกต์ใช้บริการส่งข่าวสารสั้นในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการโทรมาตร (ปีที่ 3) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วาทิต เบญจพลกุล
2547การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการหาตำแหน่งจุดเดี่ยวที่ให้ความละเอียดสูงโดยใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งภัคพงศ์ หอมเนียม, 2521-
2551การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาอนุสรณ์ สวัสดี
2549การพัฒนาระบบการนำทางด้วยแผนที่บนเครื่องพีดีเอยศพัฒน์ สุทธิศาสนกุล
2547การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอสสิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523-
2548การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งยานพาหนะแบบอัตโนมัติ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอและเทคโนโลยีเอจีพีเอสอภิชาติ คงแป้น
2545การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการจราจรทางบก ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือชลธี พลชำนิ
2555การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาที่ระบุตำแหน่งด้วยจีพีเอสผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่วสันต์ วงศ์สิโรจน์กุล
2548การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานจีพีเอสด้วยเวฟเลท : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เฉลิมชนม์ สถิระพจน์; ริซอส, คริส
2547การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลทรจณา คูณพูล, 2517-