Browsing by Subject ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการตัดและการเก็บรายละเอียดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสำเริง ปัญจคุณาธร
2548การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการสร้างแบบตัดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มพิชานัน วงศ์พันธุเศรษฐ์
2548การประยุกต์ใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับกระบวนการเย็บของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสุดารัตน์ เฟื่องวิทยากุล
2549การพัฒนาฐานความรู้สำหรับกระบวนการรีดพลาสติกแผ่นและการขึ้นรูปร้อนด้วยสุญญากาศของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกคุมพล ล้อตระกานนท์
2545การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่นปัญจวัฒน คงสุวรรณ, 2519-
2547การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับวินิจฉัยข้อขัดข้องระบบทำความเย็นชัยรัตน์ กิตติธรรมโรจน์, 2522-
2544การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยางรถบรรทุกจุติเทพ วงศ์สวัสดิ์
2547การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดธนัท ภู่วรวรรณ, 2523-
2544การวิเคราะห์การจัดความสัมพันธ์การป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล โดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญทรงวุฒิ ขันดี
2553การวิเคราะห์อุปกรณ์ผิดพร่องบนเครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญจิรายุทธ์ กิตติจันทร์รัตนา
2540การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเลือกเส้นทางงาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตแปรงศุภชัย นาทะพันธ์
2549ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จสุมาลี ขุนนุ้ย
2539ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกและการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชาญเวช มุนินทร์นิมิตต์
2531ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการปรึกษาด้านระบบปรับอากาศ : รายงานผลการประดิษฐ์วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
2537ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยกำหนดทางเลือกที่ตั้ง ของอาคารในสถาบันอุดมศึกษากวีไกร ศรีหิรัญ
2547ระบบวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียโดยใช้ตารางการตัดสินใจสุวัฒน์ ธาดาวุธ, 2523-
2533เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
2552เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยระบบผู้เชี่ยวชาญจริญญา สันติจิตต์ภักดี
2545โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์รูปแบบและยุคสมัยของงานสถาปัตยกรรมไทย ประเภทเจดีย์วิริยะ เรืองวงศ์โรจน์