Browsing by Subject ระบบสื่อสารไร้สาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 83  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Capacity analysis of MIMO rayleigh channel with spatial fading correlations and estimation errorsHa Duyen Trung
2008Minimum Kullback-Leibler turbo multiuser detector for CDMA systemTuchsanai Ploysuwan
2013NON-GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE DATA DISSEMINATION ON VEHICULAR AD HOC NETWORKSKulit Na Nakorn
2553กลไกซ่อมแซมเส้นทางตามคำขอในเครือข่ายเคลื่อนที่แบบแอดฮอกโดยอาศัยวิธีการดักฟังจิรวัฒน์ ศิริหล้า
2547การควบคุมการตอบรับการเรียกและการจัดสรรแบนด์วิดท์สำหรับการแฮนด์ออฟอย่างเร็วในโครงข่ายอินเทอร์เนตไร้สายเคลื่อนที่ณัฐต์ศุภางค์ ปิตะคาพันธ์
2548การควบคุมการตอบรับการเรียกในโครงข่ายเซลลูลาร์ โดยการใช้ค่าสถิติจากแบบจำลองสภาพเคลื่อนที่ของผู้ใช้เศรษฐา รพีพันธุ์
2553การควบคุมการตอบรับการเรียนด้วยแรงจูงใจจากจากค่าบริการแบบพลวัตสำหรับทราฟฟิกที่มีการเคลื่อนที่ในโครงข่ายเซลลูลาร์ฉัตรขวัญ พงษ์มาลา
2553การควบคุมการเรียกโดยใช้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในวิธีการเลือกเข้าใช้โครงข่ายสำหรับโครงข่ายไร้สายแบบวิวิธพันธุ์สัญญา จตุวงษ์วิวัฒน์
2550การจัดบริการเครือข่ายไร้สายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุรชาติ พุทธิมา
2547การดัดแปลงส่วนขจัดพูข้างที่วางนัยทั่วไปโดยใช้เทคนิคการลดสหสัมพันธ์จิรวัฒน์ เตชะวิชาญ, 2522-
2547การตรวจหาแบบไวด์ลี่เชิงเส้นสำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ซีดีเอ็มเอกฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ, 2524-
2545การถอดรหัสแบบวนซ้ำโดยอาศัยการตรวจจับเชิงผลต่างแบบหลายสัญลักษณ์ สำหรับสัญญาณคิวพีเอสเคที่เกิดเรย์ลีเฟดดิงที่มีสหสัมพันธ์กันจันทิมา ศรีเตียเพ็ชร, 2522-
2546การทำให้เครื่องรับส่งเหมาะที่สุดสำหรับข่ายเชื่อมโยงขาขึ้นในระบบมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอหลายผู้ใช้ประจักษ์ แซ่ตั้ง
2549การประมาณค่าความจุของช่องสัญญาณหลายเสาส่งหลายเสารับในช่องสัญญาณแบบไรเชียน โดยการแจกแจงสมมาตรในรูปแบบความถี่สปาเทียลจตุพล พัฒนาวิเชษฐ์
2545การประมาณค่าตำแหน่งของสถานีเคลื่อนที่โดยใช้นิวรอลเนตเวิร์กปิติ เล็กอุทัย, 2521-
2547การประมาณช่องสัญญาณแบบบอดบนพื้นฐานของเทคนิคการแยกย่อยยูแอลวี สำหรับมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้นปรัชญา พรนิมิตกุล, 2524-
2547การประมาณช่องสัญญาณใช้สัญลักษณ์นำช่วยสำหรับระบบมัลติแคเรียร์ซีดีเอ็มเอขาขึ้น แบบหลายสัญญาณเข้าหลายสัญญาณออกวิไลพร แซ่ลี้, 2522-
2553การประยุกต์ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์ความปลอดภัยของการจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีสายอากาศระบุทิศทางภัทร บุญญกาญจน์
2548การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สายเจนจบ วีระพานิชเจริญ
2556การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับแบบแผนการตัดสินใจการแฮนด์ออฟแนวตั้งภายในโครงข่ายสื่อสารเคลื่อนที่แบบวิวิธพันธุ์รุ่งรัฐ วิรติกุล