Browsing by Subject รัฐบาล -- ไทย -- สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร, 2544-2549

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตรปณิธาน พิชาลัย
2549การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารภาคการเงินของรัฐบาลชวน 2 และรัฐบาลทักษิณ 1 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ทางการเงินวันวลิต ธารไทรทอง
2553ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณและปูติน : ความท้าทายต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์
2553บทบาททางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในขบวนการพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้ระบอบทักษิณอัสมา หวังกุหลำ
2549รัฐตำรวจสมัยใหม่ : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมภายใต้รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2544-2549ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
2549รัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร้างภาวะการครองอำนาจนำวัชรพล พุทธรักษา
2549ศักยภาพของการประสานกลไกในแนวทางทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจากประเทศพม่าในยุครัฐบาลทักษิณ (2544-2549)ชนิดา เปล่งเสียง
2550เศรษฐกิจชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายประชานิยมสยามสิน วลิตวรางค์กูร