Browsing by Subject รายการโทรทัศน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 77  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซีฐิติชยา นุตพงษ์
2556กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้านสุดารัตน์ โคกคำยาน
2541กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวพวงชมพู บำรุงสุข
2535กลยุทธ์ในการนำเสนอรายการโทรทัศน์รูปแบบกิณกะบันเทิง พ.ศ.2532-2535ศิริพงษ์ สุทธิโยธิน
2546การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวลทิพาพรรณ รัตนคอน
2539การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทยวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
2543การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์กาญจนา วิชาคุณ, 2512-
2552การประกอบสร้างภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ "วันวานยังหวานอยู่"สุวรรณมาศ เหล็กงาม
2554การประกอบสร้างเชิงสังคมของอารมณ์ขันในรายการตลกสถานการณ์ทางโทรทัศน์ไทยวิทยา พานิชล้อเจริญ
2550การผลิตซ้ำรายการบิ๊กบราเธอร์ในประเทศไทยชวพร ธรรมนิตยกุล
2529การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบันประศักดิ์ หอมสนิท
2545การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชยสร สวนสมจิตร, 2523-
2545การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชยสร สวนสมจิตร
2551การมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงโดยการส่งข้อความสั้นผ่านรายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ปุณยนุช ยอแสงรัตน์
2539การรับชมรายการประเภทเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ รายการเพื่อนคู่คิด-มิตรคู่บ้าน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ชัชวาลย์ ชูสกุล
2549การรับรู้และการตีความความหมายของเด็กประถมวัยเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศในรายการโทรทัศน์อาศยา ศิริเอาทารย์
2539การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารของรายการ "เรารักศิลปวัฒนธรรมไทย" ทางสื่อโทรทัศน์บงกช อักษรดี
2548การวิเคราะห์บทบาทของรายการ "สู้เพื่อแม่" ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและสถาบันครอบครัวพัชร พรหมภักดี
2549การวิเคราะห์ปริจเฉทรายการโทรทัศน์ "หัวหมอจ้อข่าว"ปัญจพร ลีลาชีวสิทธิ์
2539การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทปเมธา เสรีธนาวงศ์