Browsing by Subject รายการโทรทัศน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 82  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซีฐิติชยา นุตพงษ์
2556กระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์โดยใช้รูปแบบละครจำลองชีวิตจริงของผู้ชมทางบ้านสุดารัตน์ โคกคำยาน
2546กลยุทธ์การสร้างความบันเทิงในรายการสนทนาบันเทิงทางโทรทัศน์ปานทิพย์ แสงสว่าง
2541กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวพวงชมพู บำรุงสุข
2536กลยุทธ์การส่งเสริมรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ ในปี 2535วิลาวัลย์ เอื้อบูรณานนท์
2535กลยุทธ์ในการนำเสนอรายการโทรทัศน์รูปแบบกิณกะบันเทิง พ.ศ.2532-2535ศิริพงษ์ สุทธิโยธิน
2546การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวลทิพาพรรณ รัตนคอน
2539การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทยวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
2545การตอบสนองของผู้รับสารที่มีต่อรายการสารคดี "สำรวจโลก"ณรรฐพงษ์ ผู้ภักดี
2543การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์กาญจนา วิชาคุณ, 2512-
2552การประกอบสร้างภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ "วันวานยังหวานอยู่"สุวรรณมาศ เหล็กงาม
2554การประกอบสร้างเชิงสังคมของอารมณ์ขันในรายการตลกสถานการณ์ทางโทรทัศน์ไทยวิทยา พานิชล้อเจริญ
2550การผลิตซ้ำรายการบิ๊กบราเธอร์ในประเทศไทยชวพร ธรรมนิตยกุล
2529การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบันประศักดิ์ หอมสนิท
2545การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชยสร สวนสมจิตร, 2523-
2545การพัฒนาระบบแทรกคำบรรยายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชยสร สวนสมจิตร
2559การพัฒนารายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
2551การมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงโดยการส่งข้อความสั้นผ่านรายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ปุณยนุช ยอแสงรัตน์
2539การรับชมรายการประเภทเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ รายการเพื่อนคู่คิด-มิตรคู่บ้าน ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ชัชวาลย์ ชูสกุล
2549การรับรู้และการตีความความหมายของเด็กประถมวัยเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศในรายการโทรทัศน์อาศยา ศิริเอาทารย์