Browsing by Subject ละครโทรทัศน์ -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การนำเสนอภาพตัวละครเอกในละครโทรทัศน์ศศิลักษณ์ แจ้งสุข
2560การประกอบสร้างความหมายของผู้หญิงที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครหญิงในละครโทรทัศน์ไทยยอดนิยมที่ถูกผลิตซ้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2560อวิรุทธ์ ศิริโสภณา
2537การศึกษากระบวนการในการผลิตละครชุดโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2536วีระ สุภะ
2539การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ผ่านสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง "สี่แผ่นดิน"ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี
2560การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการชม และความต้องการชมละครโทรทัศน์ไทยของผู้ชมชาวเมียนมาในนครย่างกุ้งกมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล
2554ตัวละครผู้ช่วยเหลือในละครนิทานโทรทัศน์ร่วมสมัย : กรณีศึกษานิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่องตุ๊กตาทองณัฐพร ไข่มุกข์
2538ภาพของโสเภณีในละครโทรทัศน์ ปี 2535รัชดา แดงจำรูญ
2547สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์, 2523-