Browsing by Subject สถาบันราชภัฏ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏกรรณิการ์ พรจิตรสุวรรณ, 2515-
2544การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏมานพ จันทร์เทศ, 2492-
2546การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการของนักศึกษาประเสริฐ ภู่เงิน
2541การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏศักดิ์ชาย เพชรช่วย
2545การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏเฉลิมชัย หาญกล้า, 2508-
2546การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏนพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล
2540การวิเคราะห์รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในหสักสูตรครุศึกษา ของสถาบันราชภัฏไพจิตต์ สายทอง
2539การวิเคราะห์โปรแกรมวิชาสุขศึกษาของสถาบันราชภัฏวีรภัทร ภัทรกุล
2545รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรมสุดารัตน์ ชาญเลขา